Crowdin

Wij zijn Crowd'in

Crowd'in is een crowdfundingplatform dat financieringsoplossingen aanbiedt in functie van de behoeften van initiatiefnemers van projecten. Enerzijds zijn er de donaties (met of zonder tegenprestatie), anderzijds zijn er de participatieve leningen aan micro-ondernemingen of KMO's. Op Crowd'in krijgt ieder project een collaboratieve zone waar fondsen, expertise en praktische hulp met de gemeenschap worden gedeeld..

Als collaboratief platform profileert Crowd'in zich als een unieke locatie voor co-creatie: een soort sociaal netwerk waar projecten extra impulsen krijgen. De webtool die we ontwikkelden, wil een creatieve dynamiek op gang brengen waarbinnen projecten tot ontwikkeling kunnen komen en in de tijd worden bestendigd..


Crowd door en voor het brede publiek

Crowd'in is een Belgisch participatief financieringsplatform dat door en voor het brede publiek werd ontwikkeld: vier ondernemers met complementaire profielen bundelden de krachten ten dienste van initiatiefnemers van projecten in hun Gewesten. Als ondernemers begrijpen we beter dan wie ook wat initiatiefnemers van projecten nodig hebben: om een project tot een goed einde te kunnen brengen, hebben ze advies en begeleiding nodig. Precies daarom, ontwikkelde Crowd'in een methodologie voor gepersonaliseerde begeleiding: initiatiefnemers van projecten worden nooit aan hun lot overgelaten. We begeleiden hen en geven hen de nodige tools om hun participatieve financieringscampagne te doen slagen..Onze visie op participatieve economie is gestoeld op 4 waarden 

Vertrouwen

Samenwerking

Co-creatie

Vaardigheden


Voor wie is Crowd'in bedoeld? ?

Crowd'in richt zich enerzijds tot initiatiefnemers van commerciële, culturele, creatieve en sociale (buurt)projecten in de concept-, start- en ontwikkelingsfase en anderzijds tot investeerders/donateurs die hun beleggingen willen diversifiëren, die vernieuwende initiatieven willen steunen en zo aan het collectief welzijn willen bijdragen..


Wat zijn onze WAARDEN? ?

We stimuleren elk project om een creatieve en/of innoverende oplossing te bedenken die meerwaarde genereert en die een positieve, duurzame dynamiek in de maatschappelijke en economische omgeving op gang brengt. .

Het gaat om commerciële en culturele projecten en verenigingen die via donaties of participatieve leningen worden gefinancierd. Ieder project wordt geselecteerd op basis van de meerwaarde voor de markt én het collectief draagvlak. Crowdfunding geeft investeerders en donateurs de kans om zelf die projecten te selecteren waaraan ze een deel van hun spaargeld willen besteden. Beide partijen worden ook rechtstreeks met elkaar in contact gebracht. Ze selecteren dan ook projecten die aansluiten bij hun waarden en die in hun ogen zinvol zijn..

Precies daarom, is crowdfunding voor ons een soort 'economische democratie' die verder moet worden uitgebouwd en waarbij de projecten door het brede publiek (donateurs en investeerders) worden gekozen. Die keuze is een burgerdaad. .


Een VISIE die in DADEN wordt omgezet

In samenwerking met de overheid startte Crowd'in in België in 2015 met een vorm van co-financiering van culturele projecten, waarbij de inbreng van donateurs met overheidsgeld werd aangevuld om projecten te financieren. Daarmee werden extra stappen gezet in de richting van economische democratie. Door burgers de kans te bieden om via hun bijdragen een extra duwtje in de rug te geven aan projecten die volgens hen overheidssteun verdienen, legt Crowd'in meer economische beslissingsmacht bij het brede publiek. Tegelijk krijgen met overheidsgeld gefinancierde projecten extra aandacht van burgers..

Met de komst van financiële crowdfunding op Crowd'in willen we dat die dimensie van collectief belang in het kader van bedrijfsprojecten wordt gekoppeld aan een financieel belang voor investeerders die verantwoord willen investeren. Investeerders beschikken immers over alle nodige gegevens om uit te maken of het betrokken bedrijf zijn/haar waarden en financiële doelstellingen huldigt..

Onze visie op crowdfunding: het gaat om een heuse transitie naar een meer collaboratieve economie, een vernieuwende en verantwoorde tool voor projectfinanciering in de 21ste eeuw. We blijven er echter van overtuigd dat crowdfunding een aanvulling kan vormen op traditionele financieringsoplossingen..


Ons Team

Joseph D'Ippolito Oprichter & Platform Manager 'Nieuwsgierig van aard en gedreven om via ondernemerschap een positief verschil te maken in de wereld' Linkedin
Quentin Gaillard Mede-oprichter & Content Manager 'Geïnspireerd door de wereld van vandaag en de beeldvorming daarrond. Zinderend creatieve geest' Linkedin
Nicolas De Angelis Mede-oprichter & Financieel Manager 'Houdt van de uitdagingen rond de oprichting en de uitbouw van bedrijven. Analytisch en pragmatisch' Linkedin
Anthony Verdin Audit & Risicopartner 'Begaan met de financiële begeleiding van bedrijven. Staat open voor vernieuwende bedrijfspraktijken. Nauwgezet en precies' Linkedin
Jeremy Bellemans Lead Developer & IT-ondersteuning 'Gepassioneerd door internet. Geek tot in het diepste van zijn ziel en nieuwsgierig naar alles wat te maken heeft met digitalisering en nieuwe technologieën' Linkedin
Jean-François Dejemeppe Creatieveling & Digitaal ontwerper 'Ervaren creatieveling, steeds op zoek naar perfectie om extra aandacht voor ideeën te genereren' Linkedin

Onze partners

Verdin & Associés verdin.be
MangoPay mangopay.com
Creative Wallonia creative-wallonia.be
Provincie Luik provincedeliege.be/nl
VentureLab venturelab.be
Al'Mojone Studio almojonestudio.blogspot.be
Bubble Hub bubblehub.be
Switch Coworking switchcoworking.com

Uw browser is niet up-to-date

In het kader van de verbeterde technologie en de verhoogde beveiliging ondersteunt Microsoft niet langer uw browser. Om deze site te kunnen raadplegen, <span class="bold txt-c-main">moet u Internet Explorer naar een recentere versie updaten.</span>