Crowdin
Terug naar de rubrieken

Onze diensten rond crowdfunding en onze tarieven

Inleiding

Elke initiatiefnemer van een project die op Crowd'in een crowdfundingcampagne opstart, krijgt systematisch begeleiding en advies aangeboden om de slaagkansen van de fondsenwervingscampagne te optimaliseren. Er werden ook packs met crowdfundingdiensten uitgewerkt voor wie extra hulp wil. Crowd'in geeft zijn expertise rond crowdfunding ook door via een aanbod aan opleidingen en lezingen voor bedrijven en economische spelers.


1. Analyse
2. Doelstelling
3. Strategie
4. Ontwerp
5. Aanmaak
6. Opvolging

Onze begeleidende diensten

Fondsenwerving op internet is geen nattevingerwerk en veronderstelt een specifieke strategie en een hoge betrokkenheid van de initiatiefnemers van de campagne. Precies daarom, ontwikkelde Crowd'in een methodologie voor gepersonaliseerde begeleiding: initiatiefnemers van projecten worden nooit aan hun lot overgelaten. We begeleiden hen en geven hen de nodige tools om hun participatieve financieringscampagne te doen slagen.


1. Analyse

We analyseren het potentieel van het project dat via ons aanvraagformulier werd ingediend en gaan na of het aansluit bij de participatieve logica van crowdfunding.

2. Doelstelling

We trachten een ontmoeting te organiseren, zodat we samen kunnen bekijken welke financieringsoplossing het best bij uw project past. In functie van de gekozen participatieve financieringsoplossing, stellen we een realistische financieringsdoelstelling voorop.

3. Strategie

Tijdens die ontmoeting helpen we u om uw inzamelingsstrategie uit te werken. U krijgt specifieke tools aangereikt die door Crowd'in werden ontwikkeld. Aan de hand van die tools helpen we u om de verschillende netwerken waar u steun zou kunnen krijgen aan te spreken en gaan we na welke communicatie- en marketingacties voor de fondsenwerving van belang zijn.

4. Ontwerp

We begeleiden u bij de voorbereiding van de content en de lay-out voor uw crowdfundingcampagne. Naast de redactiegids voor een optimale campagne die we u bezorgen, reviseren we uw content, voeren we eventuele correcties door en formuleren we suggesties om de impact en de slaagkansen van uw campagne te optimaliseren.

5. Aanmaak

In het kader van donatiecampagnes met tegenprestatie, wil Crowd'in u helpen om creatieve, exclusieve en originele tegenprestaties te bedenken die de interesse van donateurs opwekken.

6. Opvolging

Tijdens de hele crowdfundingcampagne staat Crowd'in via e-mail en telefonisch voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en op uw behoeften in te spelen, om in real time oplossingen aan te reiken in functie van de evolutie van uw campagne.


Welke tarieven hanteren we?

Project met donaties met of zonder tegenprestatie:

Voor initiatiefnemers van projecten die extra begeleiding willen, werkten we combineerbare servicepacks uit. Indien u dat wil, verhogen we onze actieve betrokkenheid bij uw participatieve financieringscampagne.


Onze servicepacks voor initiatiefnemers van projecten:


Onze diensten op het vlak van opleiding en coaching rond crowdfunding:

We ontwikkelden specifieke opleidingsmodules rond crowdfunding, bedoeld voor bedrijven, economische spelers, begeleidende instanties, organisaties en instellingen:

We voorzien ook coaching voor bedrijven en initiatiefnemers van projecten die zelf een crowdfunding campagne willen opstarten en voor zij die een campagne van internationale omvang willen opzetten:Terug naar de rubrieken

Uw browser is niet up-to-date

In het kader van de verbeterde technologie en de verhoogde beveiliging ondersteunt Microsoft niet langer uw browser. Om deze site te kunnen raadplegen, <span class="bold txt-c-main">moet u Internet Explorer naar een recentere versie updaten.</span>