Crowdin
Terug naar de rubrieken

Wat is crowdfunding?

Inleiding

Crowdfunding betekent letterlijk'financiering door het brede publiek'. In het Nederlands spreken we ook wel over 'participatieve financiering'.

Die alternatieve en vernieuwende financieringsmethode doet een beroep op een groot aantal mensen om voor de lancering of de ontwikkeling van een project de noodzakelijke fondsen in te zamelen.

Participatieve financiering/crowdfunding wil zoveel mogelijk mensen samenbrengen die bereid zijn de voor de lancering van een commercieel, creatief of sociaal project noodzakelijke fondsen in te zamelen. Crowdfunding loopt meestal via een internetplatform en vergemakkelijkt dus de contacten tussen de initiatiefnemers van een project en de investeerders/donateurs.


Donatie

De internetgebruiker doet een schenking en verwacht niets in ruil. Een dergelijke financiering wordt vaak voorbehouden aan verenigingen en goede doelen.

Reward

De internetgebruiker doet een schenking in ruil voor een beloning in natura. Het kan gaan om een product of dienst waarvoor prefinanciering wordt gevraagd.

Lening

De internetgebruiker leent een bedrag om een project te financieren. Het geleende bedrag moet met of zonder intresten worden terugbetaald.

Investering

De internetgebruiker financiert een project via een participatie in het bedrijfskapitaal. Hij/zij wordt aandeelhouder.


Crowd'in biedt hybride oplossingen voor participatieve financiering aan, waarbij de initiatiefnemers van projecten kiezen tussen financiële of niet-financiële crowdfunding. In overleg met elke initiatiefnemer van een project gaat ons team telkens op zoek naar de beste financieringsoplossing.


De voordelen van crowdfunding


Verschillende modellen voor participatieve financiering

Over de hele wereld is crowdfunding terug te brengen tot vier grote modellen, opgesplitst in twee takken: niet-financiële en financiële crowdfunding.

De donatie en de donatie met tegenprestatie (reward) maken deel uit van de zogenaamde 'niet-financiële' crouwdfunding. In het geval van een zuivere donatie is er immers uitsluitend sprake van een emotionele return on investment, en bij de donatie met tegenprestatie gaat het om een tegenprestatie in natura (het kan gaan om het product zelf bij voorverkoop óf om een beloning in verhouding tot de investering).

De tak van de zogenaamde 'financiële' crowdfunding heeft betrekking op crowdfunding met deelname in het bedrijfskapitaal enerzijds en de participatieve aandeelhouderslening anderzijds. In beide gevallen is de tegenprestatie een geldelijke vergoeding, vandaar de benaming 'financiële crowdfunding'.


Terug naar de rubrieken

Uw browser is niet up-to-date

In het kader van de verbeterde technologie en de verhoogde beveiliging ondersteunt Microsoft niet langer uw browser. Om deze site te kunnen raadplegen, <span class="bold txt-c-main">moet u Internet Explorer naar een recentere versie updaten.</span>